Berita Acara Perubahan Status Mushola menjadi Masjid


Berikut adalah Berita Acara Perubahan Status Mushola menjadi Masjid.BERITA ACARA

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 07 April 2018 telh dilaksanakan musyawarah di Mushola Miftahul Hidayah RK IV Desa Gebeka Kecamatan Gebeka yang dihadiri oleh Kepala Desa Gebeka, Ketua RK III, RK IV dan RK V, Ketua RT IV, V, VI,VII,VIII dan IX, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Takmir Mushola, anggota Risma dan para jama’ah Mushola Miftahul Hidayah (Daftar Hadir Terlampir).
Musyawarah dilaksanakan Mulai Jam 20:00 s/d jam 22:15 WIB dengan tertib, lancar dan dapat menghasilkan keputusan berdasarkan mufakat.
Adapun hasil musyawarah yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Merubah status Mushola Miftahul Hidayah menjadi Masjid Miftahul Hidayah.
2. Membentuk pengurus Masjid Miftahul Hidayah.
3. Membentuk Panitia Pembangunan Masjid Miftahul Hidayah.
Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan agar dilakukan perbaikan seperlunya.

                                       Dikeluarkan di : Gebeka
                                       Pada Tanggal : 07 April 2018
Notulen                                        Ketua


..................................                        ....................................................

0 Response to "Berita Acara Perubahan Status Mushola menjadi Masjid"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel